Charakterystyka gospodarstw rolnych w Naszym kraju

Rodzimy przemysł rolniczy możemy określić na wiele sposobów. Przede wszystkim widzimy duże podnośnik koszowy Olsztyn, jak również znaczną grupę ludzi, których źródłem budżetu jest rolnictwo. Przemysłowe środki produkcji dalej nie są w Polsce zużywane na wyjątkowo rozległą skalę, jednak ziemie najczęściej wyróżniają się średnią bądź niską jakością. Pomimo takich nie najdoskonalszych elementów rozwoju, Polska stała się ważnym producentem wielu wyrobów rolnych i zwierzęcych, zarówno na rynek europejski, jak i globalny.
Krajowe rolnictwo zwycięża w uprawie truskawek, a także kapusty i jabłek. Dużą przewagą krajowego rolnictwa jest pozostawienie należytej bioróżnorodności siedlisk oraz pejzaży, a ponadto dość popularne zastosowanie metod tradycyjnych. Zwłaszcza drobne gospodarstwa nadal w większości produkują na domowy użytek, a na sprzedaż przechodzi wyłącznie ewentualna nadwyżka. W zależności od warunków naturalnych, jednak również tradycji rolniczych w poszczególnych rejonach nastąpiła różnorodna specjalizacja produkcji i tak Polska północno-wschodnia i centrum to głównie żyto, zaś na pozostałym terenie rządzą raczej sady oraz plantacje owoców jagodowych. Wstąpienie do Unii oraz przystępność licznych dopłat stopniowo przekształcają portret polskiego rolnictwa. To również dzięki nim postępuje mechanizacja działań rolniczych, a dodatkowo poprawienie rentowności gospodarstw.